IHK Fosa

Podstawa prawna

Ustawa o uznawaniu kwalifikacji zawodowych zdobytych za granicą
(niem. Anerkennungsgesetz)

Ustawa o uznawaniu kwalifikacji zawodowych zdobytych za granicą (Anerkennungsgesetz)

Podstawę prawną w procesie uznania kwalifikacji stanowi ustawa o uznawaniu kwalifikacji zawodowych zdobytych za granicą (BQFB), która weszła w życie 1go kwietnia 2012 roku.

Ustawa ta otwiera możliwość prawną do postawienia wniosku o uznanie zawodu każdemu, kto posiada dyplom (tytuł) zawodowy, niezależnie od obywatelstwa czy prawa do pobytu.

Ustawa ta obejmuja nową ustawę federalną (BQFG) jak również zmiany w ustawie o kształceniu zawodowym (BBiG) i w ustawie o rzemiośle oraz innych rozporządzeniach dotyczących poszczególnych zawodów.