Diese Webseite verwendet Cookies

Wir verwenden Cookies, um Inhalte zu personalisieren und die Zugriffe auf unsere Website zu analysieren. Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

OK

IHK FOSA

IHK Foreign Skills Approval (IHK FOSA) jest centralną placówką, której zadaniem jest ocena i uznawanie zagranicznych kwalifikacji zawodowych w zawodach leżących w zakresie kompetencji izb przemysłowo-handlowych. Została ona utworzona na bazie 76 spośród 79 niemieckich izb przemysłowo-handlowych jako samodzielna jednostka prawa publicznego. Ma ona zapewnić ujednolicone i efektywne procedury o wysokich standardach jakości, odciążając w ten sposób izby przemysłowo-handlowe w procesie wdrażania ustawy o uznawaniu kwalifikacji.

IHK FOSA przeprowadza procedury o stwierdzenie równoważności kwalifikacji w zawodach leżących w zakresie kompetencji izb przemysłowo-handlowych. Przyjmuje ona stosowne wnioski, prowadzi postępowania oraz wydaje oficjalne i prawnie wiarygodne decyzje o uznaniu równoważności kwalifikacji, na podstawie których wnioskodawcy mogą się ubiegać o zatrudnienie na niemieckim rynku pracy.

Osoby zainteresowane mogą zasięgnąć informacji na temat trybu składania wniosku i procedury jego rozpatrywania za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznej infolinii bezpośrednio w IHK FOSA. Indywidualne doradztwo wstępne w zakresie składania wniosku, przebiegu postępowania, kosztów i czasu trwania całej procedury oferują w szczególności lokalne izby przemysłowo-handlowe. Również pozostałe punkty doradztwa udzielają informacji na temat uznawania kwalifikacji zdobytych za granicą.