IHK Fosa

IHK FOSA

IHK Foreign Skills Approval (IHK FOSA) jest centralną placówką, której zadaniem jest ocena i uznawanie zagranicznych kwalifikacji zawodowych w zawodach leżących w zakresie kompetencji izb przemysłowo-handlowych. Została ona utworzona na bazie 76 spośród 79 niemieckich izb przemysłowo-handlowych jako samodzielna jednostka prawa publicznego. Ma ona zapewnić ujednolicone i efektywne procedury o wysokich standardach jakości, odciążając w ten sposób izby przemysłowo-handlowe w procesie wdrażania ustawy o uznawaniu kwalifikacji.

IHK FOSA przeprowadza procedury o stwierdzenie równoważności kwalifikacji w zawodach leżących w zakresie kompetencji izb przemysłowo-handlowych. Przyjmuje ona stosowne wnioski, prowadzi postępowania oraz wydaje oficjalne i prawnie wiarygodne decyzje o uznaniu równoważności kwalifikacji, na podstawie których wnioskodawcy mogą się ubiegać o zatrudnienie na niemieckim rynku pracy.

Osoby zainteresowane mogą zasięgnąć informacji na temat trybu składania wniosku i procedury jego rozpatrywania za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznej infolinii bezpośrednio w IHK FOSA. Indywidualne doradztwo wstępne w zakresie składania wniosku, przebiegu postępowania, kosztów i czasu trwania całej procedury oferują w szczególności lokalne izby przemysłowo-handlowe. Również pozostałe punkty doradztwa udzielają informacji na temat uznawania kwalifikacji zdobytych za granicą.