IHK Fosa

Kompetencje IHK FOSA

IHK FOSA jest jednostką odpowiadającą za wszystkie wnioski o stwierdzenie równoważności wykształcenia w zawodach leżących w zakresie kompetencji izb przemysłowo-handlowych. Zalicza się do nich 250 zawodów objętych dualnym systemem kształcenia zawodowego (prowadzonym równolegle w szkołach zawodowych i zakładach pracy) jak również wiele zawodów zdobywanych w toku dokształcania.

Po prawej stronie zamieszczona została lista wszystkich zawodów, zarówno podstawowego kształcenia zawodowego, jak i wyższego stopnia kształcenia, leżących w kompetencji IHK.

W sprawach zawodów nieobjętych zakresem kompetencji izb przemysłowo-handlowych wnioskodawca musi zwrócić się do instytucji właściwej dla danego zawodu. W przypadku rzemiosła lub zawodów związanych z rolnictwem są to na przykład regionalne izby rzemieślnicze bądź rolnicze. Jeśli chodzi o osoby działające w ramach wolnych zawodów są to właściwe izby branżowe, np. izby lekarskie, izby stomatologiczne, rady adwokackie itp.

Lista zawodów IHK

Liste mit allen Ausbildungsberufen und Fortbildungs- abschlüssen in Zuständigkeit der IHK FOSA

IHK Berufeliste


Pomoc w wyszukiwaniu właściwej instytucji

„Anerkennung in Deutschland“ (pol. „Uznawanie w Niemczech”) to oficjalny portal nt. federalnej ustawy o uznawaniu kwalifikacji zawodowych. Zainteresowane osoby mogą się na nim dowiedzieć jak i gdzie powinny złożyć wniosek o uznanie. Przy pomocy wyszukiwarki zawodów mogą również wyszukać instytucję właściwą do złożenia wniosku. Oprócz tego znajdą tam też wszystkie istotne informacje na temat procedury uznania oraz podstawy prawne. Wszystkie treści dostępne są w jedenastu językach.

Jeśli nie są Państwo pewni która instytucja jest właściwa do rozpatrzenia wniosku, pomocą służy infolinia „Arbeiten und Leben in Deutschland“ (pol. „Pracować i żyć w Niemczech”). Jej pracownicy odpowiadają w języku niemieckim i angielskim na pytania dotyczące imigracji, integracji, wjazdu, pobytu, nauki języka niemieckiego, poszukiwania pracy oraz uznawania zagranicznego wykształcenia zawodowego.

Infolinia jest czynna od poniedziałku do piątku między godziną 8 a 18 pod numerem telefonu +49 30 1815-1111 za standardowe ceny dla dzwoniących z numeru stacjonarnego.