IHK Fosa

Kontakt z IHK FOSA

Zanim do nas Państwo zadzwonią lub napiszą

Przed złożeniem wniosku zalecamy skorzystanie z porady w jednym z wielu punktów doradztwa.

Złożenie wniosku w IHK FOSA: opis wraz z formularzem wniosku, który zawiera spis koniecznych załączników na stronie 7, znajduje się w dziale składanie wniosku.

Pytania o wizę i prawo pobytu proszę kierować do właściwego urzędu, np. przedstawicielstw dyplomatycznych Republiki Federalnej Niemiec za granicą lub urzędów ds. cudzoziemców w Niemczech.

Poszukując pracy lub praktyki proszę zwrócić się do agencji lub centrum pracy w swoim miejscu zamieszkania.
Jeśli nie mieszkają Państwo w Niemczech proszę zwrócić się do Centrali Pośrednictwa Zagranicznego Federalnej Agencji Pracy.

Na zapytania w formie telefonicznej i pisemnej odpowiadamy w języku niemieckim lub angielskim.


Konsultacje telefoniczne w godzinach
od pon. do czw.: 9:00 – 12:00
                             13:00 - 15:30
                      pt.:  9:00 - 13:00

+49 (0)911 815060