IHK Fosa

Süreç akışı

Denklik tespit süreci çerçevesinde IHK FOSA, yurtdışında edinilen mesleki nitelik ile Alman kaynak mesleki niteliğin arasında kayda değer farklılıkların olup olmadığını kontrol eder.

Karşılaştırmaya ilişkin ana kriterleri eğitimin içeriği ve süresi oluşturmaktadır. Ayrıca, farklı bilgilerin olması ve ilgili mesleğin Almanya’da icrasına hazır olup olmama konusu gerektiğinde etkili olmaktadır. Sonuç olarak, Alman denklik mesleği ile  tam bir uygunluk gerekli değildir.

Yabancı ve Alman mesleki eğitim arasında kayda değer farklılıklar mevcut olduğunda, IHK FOSA farklılıkların belgelenmiş mesleki deneyim ya da diğer yetkinlik belgeleriyle (örn. ileri eğitimlerle) denkleştirilebilir mi kontrol etmektedir.

IHK FOSA, sağlanan belgelere istinaden denkliği kontrol etmektedir, fakat bunun için diğer yöntem ve bilgi kaynaklarını da kullanabilir (örn. kaynak ülkede araştırma yapmak gibi). Denklik kontrolü için belgeler yeterli değilse, başvuru sahibinden ek bilgiler talep edilebilir (örn. mesleki eğitim yönetmelikleri ya da yabancı eğitimin içeriği ve süresi konusunda açıklık kazandıracak diğer dokümanlar).

Süreç sonu

Denklik tespit sürecinin sonunda, IHK FOSA resmi ve yasal bir belge düzenlemektedir. Toplamda aşağıdaki sonuçların elde edilmesi mümkündür:

  • Yabancı mesleki nitelik ile Alman kaynak mesleki niteliğin arasında kayda değer farklılıkların tespit edilmemesi durumunda, tam denklik onaylanır.
  • Kayda değer farklılıkların yanında karşılaştırılabilir mesleki nitelik içerikleri mevcutsa, IHK FOSA bu durumda kısmi denklik vermektedir. Belgede, mevcut mesleki nitelikler olumlu şekilde açıklanmakta ve Alman kaynak mesleğine kıyasla önem arz eden farklılıklar tarif edilmektedir. Bu durum başvuru sahibi için, eksiklikleri tamamlamak amacıyla hedeflenen bir ileri eğitim ve gerektiğinde daha geç bir zamanda yeniden denklik başvurusunda bulunma imkânı sağlamaktadır.
  • Yabancı mesleki nitelik ile Alman kaynak mesleki niteliğin arasında herhangi bir denklik durumu tespiti yapılamadığı takdirde, başvuru reddedilmektedir ve olumlu mesleki niteliklerin açıklaması yapılmamaktadır.

İçerikler, başvuru sahibi işbirliği sorumluluğunu yerine getirmediği için açıklık kazanmazsa, başvuru reddedilir.

İşlem süresi

6. paragrafın 3.bendi uyarınca denklik tespit işlemi temel olarak 3 ay içerisinde sonuçlandırılmalıdır. 

Zor durumlarda süre bir defaya mahsus uzatılabilecektir. Yasal işlem süresi tüm gereken evraklar mevcut olunca başlamaktadır.