IHK Fosa

Yeterlik analizi

Belgesiz meslek tanıması

Bir tanıma işlemi belgelere dayanarak yapılır. Tanıma işlemi için gerekli belgeler kişinin suçu olmadan sunulamıyorsa, tanıma yasasına göre mesleki yeterlişi yeterlik analizi ile tespit etme imkanı bulunur. Gerekli belgelerin neden sunulamadışı inanılır şekilde açıklanması gereklidir.

Bir yeterlik analizindede başvuru koşulları aynıdır, yani dış ülkede tamamlanmış ve devlet tarafından tanınmış bir mesleki eşitim mevcut olmalı.

Mesleki yeterlişi belirlemek için uygulamalar

Yeterlik analizi için meslek dalında konuşmalar, çalışma örneşi ve deneme çalışması olabilir. Gösterilen performans notlandırılmaz. Uzmanlar yeterlik analizinin başarılı olup olmadışına karar verir. Yeterlik analizinin sonucu tanıma işleminin toplam sonucuna girer.

Maliyet

Yeterlik analizi tanıma süreci kapsamında ücretli bir işlemdir. Örneğin malzeme için masrafa göre ek maliyet oluşur. Özel durumlarda NetQA proje süresince yeterlik analizi özel fonu üzerinden finansman imkanı vardır. Kişisel koşullara bağlı olarak, örneğin iş bulma kurumları veya iş merkezleri, Federal Eğitim ve Araştırma Bakanlığı'ndan alınan tanıma ödeneği ve ayrıca federal eyaletlerden ayrı programlar yoluyla daha fazla mali yardım mümkündür.
Bununla ilgili bilgileri IHK FOSA'dan edinebilirsiniz.

Yeterlik analizine giden yol

Bir IHK mesleği ile karşılaştırılabilecek yabancı mesleki diplomalarının tanıma işlemi daima IHK FOSA‘ ya yapılan bir başvuru ile başlar. Başvuru formuna mevcut belgelerin yanı sıra neden belirli belgelerin sunulamadığını açıklayan birde yazının ilaveten konulması tavsiye edilir. IHK FOSA bundan sonraki prosedür için sizinle irtibata geçecek.

Başvuru sahipleri için konu ile ilgile daha fazla bilgi:

Adım adım yeterlik analizi (Ingilizce dilinde)

Grafik adım adım yeterlik analizini anlatır

Broşür NetQA

Grafik adım adım yeterlik analizini anlatır

Video: Deneyim Yeterlik Analizi


Proje NET QA

2019 ile birlikte yeni bir bileşik proje Netzwerk Qualifikationsanalsyse (NetQA)=Yeterlik analizi bilgi ağı baslamıştır.

NetQA ilgili birimleri yabancı meslek eğitimlerinin tanınması kapsamında yeterlik analizine (QA) ilişkin soruları güçlü ve etkili bir şekilde destekleme amaçlıdır.

Bilgi ağı proje partnerleri tarafından tüm ülkeye yayılmakta. Ilgili birimler NetQA ve böylelikle yeterlik analizinden faydalanabilmekte.