IHK Fosa

Başvuru sahiplerinin yararları

Birçok göçmen burada çok acil ihtiyaç duyulan, kendi ülkelerinde edindiği mesleki bir yeterliliğe sahiptir. Şimdiye kadar Alman işverenler için yabancı mesleki niteliklerini doğru değerlendirilmesi oldukça zordu. Sonuç: Yabancı mesleki niteliklerine sahip kişiler Almanya’da çoğunlukla iş bulamıyor ya da kendi gerçek mesleklerine uymayan işlerde çalışmak zorunda kalıyor.

Bu konuda Denklik Yasası çözüm sağlamaktadır. Sağladığı açıklık ve şeffaflık sayesinde, Almanya’da bulunan birçok göçmen için daha iyi bir mesleki imkânınin önünü açmaktadır.

Nitelikli işci göçü

Lütfen sizin durumunuzda Almanya'ya göçmenlik için bir tanıma prosedürünün şart olup olmadığını öğrenin. Almanya'da çalışmak istiyorsanız bu genellikle böyledir. Daha fazla bilgi "Make It In Germany" portalında bulunabilir.

Arka fon

Almanya’da demografik nedenlerden dolayı meydana gelen nitelikli iş gücü eksikliği, zaten bu günlerde belirli bölge ve sektörlerde hissedilir durumdadır. Bu nedenle, burada yaşayan göçmenlerin mesleki nitelik potansiyelini en verimli şekilde kullanmak ve tüm dünyadan nitelikli iş gücü çekmek daha da önem kazanmaktadır. Tanıma Yasası bunun için önemli bir araçtır.

Denklik Yasası, Almanya’daki yabancı meslek i diplomaların tanınmasını daha merkezi, verimli ve şeffaf hale getirmektedir. Yurtdışında edinilmiş, devlet tarafından tanınan meslek i diplomaya sahip herkes, 1 Nisan 2012 tarihinden itibaren almış oldukları diplomaların Almanya’da denk olduğu Alman diplomasını öğrenebilir. Bu durum, yabancı meslek i diplomalarınin değerlendirilmesi konusunda işverenleri rahatlatmakta ve göçmenlerin Alman iş piyasasında şansını arttırmaktadır. 

Bir bakışta avantajlar

  • Denklik belgesiyle başvuru sahipleri, ilgili meslek i Alman diplomasına ilişkin yabancı mesleki diplomasının denkliğini onaylayan bir resmi ve yasal bir belgenin sahibi olmaktadır.
  • Müracaat edenler, denklik belgesiyle doğrudan Alman işverenlere başvuruda bulunabilir ve böylece iş bulma konusunda şanslarını arttırabilirler.
  • Tam denklik durumunda, başvuru sahibi ilgili meslek i Alman diplomasının sahibiyle eşdeğer hukuksal statüdedir.
  • Kısmi denklik durumunda, mevcut mesleki niteliklerin yanı sıra belgede eksik yeterlilikler de ayrıntılı olarak açıklanır.Bu durum, hedeflenen bir ileri eğitimi ve onu izleyen mesleki nitelendirmeyi mümkün kılmakta ve gerektiğinde daha geç bir zamanda yeniden denklik başvurusunda bulunmak için imkân sağlamaktadır.